Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej

Cennik:

Opłata abonamentowa miesięczna 2017:                600 zł

Dotacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Maluch plus - edycja 2017":      136 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2017:      464 zł

W ofercie godzinowej:            1h - 10 zł

Ramowy rozkład dnia:

7:00- 9:30 schodzenie się dzieci / zabawy indywidualne w sali

9:30-10:00 czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

10:00-10:30 śniadanie przygotowane przez rodziców

10:30-11:00 zajecia dydaktyczne (starszaki) / zabawy dowolne (maluchy) gimnastyka, rytmika, pląsy w języku angielskim

11:00-12:45 wyjście na spacer / plac zabaw, zabawy ruchowe na dworze

12:45-13:00 powrót do przedszkola, czynności higieniczne,                                przygotowanie do posiłku

13:30-14:30 odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie muzyki

14:30-16:00 zabawy stolikowe, plastyczne, zajęcia kompensacyjne, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia i zabaway logopedyczne i zabawy językowe

16:00-17:00 zabawy dowolne dzieci w sali lub na dworze, rozchodzenie się dzieci