Dzień Babci i Dziadka

 

Mikołaj

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY:

1. Warsztaty z języka angielskiego dla dzieci młodszych: 3, 4, 5 letnich

Zajęcia w formie zabawy: śpiew, wierszyki, pląsy, teatrzyk, itp.

2. Korepetycje z języka polskiego i matematyki

3. Terapia logopedyczna oraz w zakresie dysleksji i dysortografii; wspomaganie techniki czytania i pisania wg. Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz oraz prof. Bronisława Rocławskiego. Wspomaganie rozwoju wiedzy matematycznej wg. metody prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.

A wszystko pod opieką profesjonalistów: lektorki języka angielskiego i logopedki-polonistki

 

Obie panie Anie mają wykształcenie pedagogiczne są wesołe, kreatywne i odpowiedzialne.

  

Nasz plac zabaw

jkj

KAŻDEGO LATA  W LIPCU ORGANIZUJEMY 

WAKACYJNĄ AKADEMIĘ PRZEDSZKOLAKA

OFERTA:
- wesołe zabawy na wolnym powietrzu w czystym wiejskim środowisku;
- spacery krajoznawcze (zbieranie, nazywanie roślin, obserwacja zwierząt, uwrażliwianie na piękno przyrody);
- przyswajanie zasad bezpiecznego zachowania;
- pląsy i zabawy także w języku angielskim;
- zabawy tematyczne (u fryzjera, na poczcie, w restauracji, w kuchni, itp.);
- przyswajanie zasad savoir-vivre, higieny osobistej;
- rytmika, taniec, śpiew, gra na instrumentach;
- gimnastyka;
- zabawy logopedyczne;
- wspólne wypiekanie: bułeczek, ciastek, pizzy; przygotowywanie: sałatek, surówek i deserów;
dużo czytania, rozmawiania i indywidualnego podejścia do każdego dziecka;