Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna 2019:          

        -  Dzieci  powyżej 2,5 lat: 650 zł

        -  Dzieci  do  2,5  lat:         750 zł  

Opłata abonamentowa miesięczna od 2020r (nowa rekrutacja):

        - Dzieci powyżej 2,5 lat:    750 zł

        - Dzieci do 2,5 lat:    900 zł

Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko miesięcznie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "MALUCH+":

- edycja 2019:     100 zł

- edycja 2018:     150 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2019:  650-100 = 550 zł

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania