Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik:

Opłata abonamentowa miesięczna 2018/2019:          

        -  Dzieci  powyżej 2 lat: 650 zł

        -  Dzieci  do  2  lat:   700 zł  

Dotacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Maluch plus - edycja 2018":     150 zł

Faktyczny koszt po wypłacie dotacji w 2018: 600-150 = 450 zł

W ofercie godzinowej: 1h - 10 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania