Oferta

Możliwość stałej opłaty miesięcznej lub godzinowej.

Cennik / Opłaty:

Opłata abonamentowa miesięczna (bez ulg m.in. "MALUCH+")

                                            Umowy już zawarte:         Nowe umowy 2022r:

        - Dzieci powyżej 3 lat:              750 zł                              800 zł      

        - Dzieci do 3 lat:               950 zł                           1 000 zł

Kwota dotacji "MALUCH+" przypadająca na 1 dziecko miesięcznie w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

edycja 2021:      80 zł

- edycja 2020:    135 zł

- edycja 2019:     100 zł

- edycja 2018:     150 zł

Faktyczny koszt ponoszony przez rodzica po wypłacie dotacji "MALUCH+" w 2021: 750 - 80 = 670 

W ofercie godzinowej: 1h - 12 zł

Szczegóły zostały zawarte w cenniku - dokumenty do pobrania